Holistisch woonhuis ‘Cathaya’ richting uitvoering

RENKUMORIO_RenkumAls bioloog van huis uit, heeft onze opdrachtgeefster Cathrien haar hart verloren aan het perceel op de Bram Streeflandweg in Renkum. Als nieuwe eigenaar wil ze een woning creëren die recht doet aan haar visie op het leven en die aansluit bij haar bedrijf NEIDIG, een Fairtrade bedrijf dat stoffen en kleding van hennep en duurzaam katoen verkoopt.

ORIO_Renkum (2)

Haar droom is een woning met bedrijfsruimte die IN de natuur staat, waarbij er weinig onderscheid is tussen binnen en buiten en de natuur als het ware de woning binnenloopt. Niet alleen moet de beleving van de natuur voelbaar zijn… ook de materialen en technieken die toegepast gaan worden moeten zo natuurlijk mogelijk zijn.

ORIO_Renkum (6)

Zo zal er gebouwd gaan worden met hout, stro, leem, kalk en andere ecologische en biologische materialen en zal de woning bedekt worden met een groen dak.Ook de tuin zal zo natuurlijk en duurzaam mogelijk gemaakt worden, waarbij gekozen zal worden voor inheemse planten en bomen.

ORIO_Renkum (3)

De vorm van het gebouw ontleent zijn kracht en oorsprong uit de natuur, waarbij de Flower of Life de basis vormt.

Dit gemeenschappelijke symbool van vele spirituele en religieuze leerstellingen over de hele wereld, wordt gezien als de visuele expressie van eenheid van alle creatie en kan opgevat worden als de fundamentele vorm van tijd en ruimte. Door dieper begrip van de Flower of Life kan de eenheid van al wat leeft daadwerkelijk begrepen worden. Het is tevens een symbool dat te vinden is in oude tempels en synagogen en vormt de basis voor de Tree of Life uit de Kabbala. Daarmee vormt deze vorm de perfecte onderlegger voor deze woning, omdat het een huis zal worden dat duurzaamheid in hart en nieren zal uitademen.

ORIO_Renkum (4)

De woning is zo vorm gegeven dat hij zo min mogelijk aansluit bij de bestaande stedelijke bebouwing, maar juist zijn aansluiting zoekt bij de omliggende natuur. Om dit te bereiken is gekozen voor een enkellaagse woning die qua hoogte geen belemmering zal vormen qua uitzicht van omwonenden. De woning wordt tevens in de tuin, dus van de weg af, gesitueerd, zodat hij nog meer geïntegreerd kan worden met de tuin en door de oplopende groene daken wordt tevens gerefereerd aan het heuvelachtige landschap dat om het perceel heen ligt.

Een holistische visie op ‘Natuurinclusief Bouwen’

Een holistische visie op ‘Natuurinclusief Bouwen’

‘Natuurinclusief Bouwen’ lijkt de nieuwe trend te worden cq te zijn. Binnen de context van CO2 reductie en stikstof regelingen wordt ook steeds meer gesproken over het integreren van de natuur in de gebouwde omgeving. Het gaat hierbij om het plaatsen van vogelkastjes en broedplaatsen voor vleermuizen, het creëren van groene gevels en daken, het creëren van biodiversiteit qua beplanting en het herbergen van water op het terrein en in een gebouw.

Vertical Forest

Dat dit niet de standaard oplossingen  hoeven te zijn, blijkt uit bovenstaand voorbeeld van een 5-verdiepingen hoog appartementen gebouw in Turin, Italië. Niet alleen wordt bij dit gebouw op meerdere manieren groen geïntegreerd in, op en rondom het gebouw… ook de directe omgeving wordt meegenomen, waarbij het bijna onmogelijk is om te zeggen waar de tuin eindigt en waar het gebouw begint.

Vertical Forest-2

Los van het uitbundige groen is een zeer kenmerkend aspect de ‘ruigheid’ van de gevel en het industrialistisch gebruik van verroest staal als dragers voor de plantenbakken en diverse terrassen. Net als in de ‘echte’ natuur is alles uniek en is er geen repetitie te ontdekken. Van alle voorbeelden die te vinden zijn op het internet is dit voorbeeld wellicht het meest extreme. Het laat echter goed zien, hoe bijzonder architectuur kan worden als we durven af te wijken van de gebruikelijke oplossingen.

Los van een technische oplossing en toepassingen omtrent ‘Natuurinclusief Bouwen’, ben ik echter ook benieuwd wat voor invloed of ‘energie’ een dergelijke oplossing geeft.

Ik vraag me af wat er gebeurt als ik in dit gebouw sta. Wat voel ik en hoe “natuurlijk” is deze stedelijke natuur. Hoeveel invloed heeft het staal, de ruimtelijkheid en het aanwezige groen. Wat voor effect heeft de diversiteit aan oplossingen op mijn beleving van ruimte. Zal ik me net zo voelen alsof ik in een bos sta, waarbij iedere stap een andere ervaring geeft en waarbij het bos gedurende het jaar een transformatie ondergaat.

20191124_101532

De enige manier om daar ‘echt’ achter te komen is om een bezoek te brengen aan het gebouw, of beter nog… gedurende een langere tijd er te wonen en te leven. Bewust zijn van je omgeving en bewust zijn van jezelf is een sleutelwoord voor een dergelijk onderzoek.

Er is echter nog een andere manier hoe je naar ‘Natuurinclusief Bouwen’ kunt kijken en dat begint met de definitie van ‘natuur’.  Als we naar de natuur kijken als een verzameling van bomen, planten en dieren, dan zijn bovenstaande oplossingen inderdaad de vertaling van “Natuurinclusief Bouwen’.  Als we echter de natuur zien als een complex stelsel van in- en met elkaar werkende systemen, die als doel hebben om de mens te ondersteunen, dan zijn bovenstaande oplossingen een eerste stap in de goede richting.

univhuman3

De natuur bestaat uit een fysieke- en een niet fysieke component, waarbij je zou kunnen stellen dat de fysieke component het laatste onderdeel is van een ingewikkeld proces. Denk hierbij aan een ijsberg, waarbij het grootste gedeelte van het ijs onder water ligt. Zo zou je een vergelijking kunnen maken met de fysieke natuur die voor ons zichtbaar is en het creatieve proces van de creatie die voor ons niet zichtbaar is. Het intellectueel begrijpen van de natuur, en daarmee het bedenken van oplossingen voor ‘Natuurinclusief Bouwen’, is zonder dit Universele principe een leeg omhulsel.

‘Natuurinclusief Bouwen’ zou zoveel meer kunnen zijn.  Denk hierbij aan het gebruik van ‘organische principes’ als natuur die ontstaat door de tijd heen. Of door gebruik te maken van de ‘energie’ van de richtingen ‘Noord’, ‘Zuid’, ‘West’ en ‘Oost’, of de ‘energie’ van de elementen ‘Aarde’, ‘Water’, ‘Vuur’ en ‘Lucht’.  Hoe kan een bepaalde boom of plant jou ondersteunen in je dagelijkse leven en het spirituele pad dat je bewandeld. Welke boom of plant is hier geschikt voor en is deze boom of plant ook geschikt voor iemand anders.

Hoe zou een gebouw, binnen deze context, eruit zien dat als doel heeft om mensen te genezen, of om mensen te onderwijzen. Welke vorm genereert welke energie en hoe kun je deze kennis gebruiken bij het vorm geven van onze gebouwde omgeving. De ‘energie’ van een kubus is compleet anders dan de ‘energie’ van een donut, om maar iets te noemen, en zal ook een andere invloed hebben op jou als gebruiker ervan.

ORIO_Den Haag-1

Het plaatsen van een gebouw in de context van het ‘Waarom’ zou de eerste stap kunnen zijn richting echt ‘Natuurinclusief Bouwen’. Door alle aspecten mee te nemen, de fysieke en de niet-fysieke, ontstaat een holistische benadering van ‘Natuurinclusief Bouwen’. Het gaat dan niet om oplossingen bedenken die de natuur fysiek dichter bij de mens brengt, maar om jezelf af te vragen waarom je een bepaald gebouw ontwerpt en welke ‘natuurlijke’ principes je kan toepassen om dit doel te bereiken. De context waarom je iets doet, is daarbij net zo belangrijk als de uitwerking ervan.

Michel Post / ORIO architecten

Energietransitie in De Groene Afslag

LAREN – De Groene Afslag, de Energiecommissie en de Energiecommissaris regio Gooi en Vechtstreek organiseerden gisteren, dinsdag 19 november, de eerste open energieavond. De avond vond plaats bij De Groene Afslag in Laren en werd georganiseerd voor alle inwoners uit de regio Gooi en Vechtstreek, die vragen hebben over de verduurzaming van hun woning.

Aan de hand van inspirerende verhalen van onder andere Ruud Koornstra, de Nationale Energiecommissaris en Madaster, die een online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving hebben ontwikkeld.

Ook was er aandacht voor nieuwe materialen waarmee huizen kunnen worden verduurzaamd: architect Michel Post van ORIO architecten nam de aanwezigen mee in de wereld van strobalen en kalkhennep. Stro en hennep als isolatiemateriaal zorgt voor een aangenaam en gezond binnen- en buitenklimaat.

20191119_194514

PLEISTERPLAATS VOOR
DE WERELD VAN MORGEN

DUURZAAM × LOKAAL × CIRCULAIR

De Groene Afslag is een multifunctionele ontmoetingsplek, waar het enthousiasme voor een duurzame toekomst centraal staat.

Alles wat wij hier koken, bouwen, verhuren en organiseren, staat in het teken van de groene ommezwaai. Wij laten zien dat verduurzamen makkelijker is dan je denkt. En vooral leuker. Je moet het alleen soms nét even weten. Net iets creatiefs zien wat zo aanstekelijk werkt dat jij ook een groen humeur krijgt. Net iets pienters ontdekken wat zo inspireert dat jij thuis ook klimaatslimme keuzes gaat maken.

Wees welkom. In ons dubbelduurzame restaurant, onze spectacirculaire werkruimtes, de cradle to cradle vergaderzalen, of bij één van onze sustainable events.

Tot snel op de groenste inspiratielocatie van Nederland. Elke dag van 09.00 tot 18.00. ‘s Avonds alleen open voor besloten partijen.

Energetisch werken met kristallen

SOEST – Als architectenbureau onderscheid ORIO architecten zich met name door zijn integrale aanpak, waarbij er vooral gekeken wordt naar de “energie” van ruimtes en materialen. Aangezien ieder mens uniek is, is het onze overtuiging dat ook iedere woning uniek ontworpen zou moeten cq kunnen worden.

De mensen die ons persoonlijk kennen, weten dat ik en mijn vrouw Patricia ook veel werken met kristallen en mineralen. In de loop der tijd hebben we veel verschillende soorten stenen verzameld en ook veel ervaring opgedaan in het werken ermee.
Deze kennis delen we graag met jullie in de vorm van een workshop.

Sensa Healing_Workshop November 2019

De workshop wordt gehouden op dinsdagavond 19 november en start om 20.00 uur.
De locatie is in Soest op de Van Lenneplaan 47 in de praktijkruimte van Sensa Healing.

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan deze workshop… neem dan contact op met Patricia Post via info@sensahealing.nl of via 06 – 2921 2533.
Meer informatie is te vinden op haar website: http://www.sensahealing.nl

Sensa Healing_Flyer_ak

Balanceren met Beton & Bio-Based Bouw-materiaal op prestatie – Lezing Boudewijn Piscaer: CO2 reductie door dubbel duurzaam beton / VIBA Cafe 7 november

UTRECHT – Komende donderdag zal Boudewijn Piscaer bij de VIBA een lezing geven over het reduceren van de CO2 productie door Dubbel Duurzaam Beton en iedereen is van harte welkom om deze lezing bij te wonen.

Panteon

Boudewijn Piscaer:

Beton is op energieproductie na de grootste CO2 producent. Het gaat om meer dan 5 miljard ton CO2/jaar. Dat komt voornamelijk door het gebruik van Portlandcement. Door het gebruik van andere bindmiddelen en minder Portlandcement kan de CO2 uitstoot sterk verminderd worden. Boudewijn Piscaer van Sustcon zal tijdens het komende VIBA Café uitleggen hoe ze dat aanpakken.

Sustcon is ontstaan uit een Europees project, waarin Boudewijn heeft samengewerkt met onder meer het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).
Het doel was om de milieubelasting van beton te verminderen, dit te meten en te vermarkten. Dit heeft geresulteerd in het Pantheon Performance label, afgegeven door de Pantheon Performance Foundation, die wereldwijd de verduurzaming van bouwmaterialen nastreeft. Met dit label is de milieubelasting van het betonmengsel heel goed inzichtelijk te maken. Zo kunnen we meer op sustainable-duurzaamheid sturen, zonder de durable-duurzaamheid aan te tasten. Hier komt dan ook de naam ‘dubbel duurzaam beton’ vandaan. Volgens het NIBE in Bussum is Sustcon 44% milieuvriendelijker dan referentiebeton. Toegespitst op CO2-emissie is het 90% beter dan referentiebeton.

Boudewijn Piscaer implementeerde op wereldschaal het gebruik van laag cement beton in vuurvast beton en leerde nuttige lessen hieruit voor civiele beton.  Hij beschouwt zowel een bepaalde vorm van alkali geactiveerd materiaal (waaronder Geopolymeer) en een reeks van “Bio-based bindmiddelen” als veelbelovend. Zijn doel is om de 5.000.000.000 ton CO2-jaarlijkse emissie van de Betonindustrie te reduceren door over te stappen op prestatie gericht beton. Technologisch is dat mogelijk.
De manier waarop de concrete samenstelling van beton op dit moment wordt geregeld moet gewijzigd worden, waarbij cement wordt opgelegd en het gebruik van milieuvriendelijke speciale cementerende mineralen wordt bestraft. Hij hoopt dat de cementindustrie zal overgaan van een op volume gerichte productie naar een op kwaliteit gerichte productie van beton. Lees hier meer op de website.

anne-buitenzijde

Het VIBA-café vindt plaats in zaal ‘Ruim Zicht’ bij ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht
 Inloop vanaf 19.30uur.  Wel even aanbellen.  We starten om 20.00 uur.
Het gebouw ANNE is goed bereikbaar met openbaar vervoer; het station Utrecht CS ligt op loopafstand. De auto parkeren kan op het terrein nabij ‘Jaarbeurs P3’, á € 4,-/uur.   www.ANNE-online.nl